Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Rekrutacja

Rekrutacja do naszego liceum

Rekrutacją uczniów do naszej szkoły zajmuje się  Marcin Szmuniewski, z którym można się skontaktować telefonicznie: 502-316-784 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Można także zadzwonić do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00:

  tel. 058 552 41 88, 058 341 33 54
  fax. 058 552 41 88
 
  e-mail:

Rekrutacja w naszej szkole przebiega poprzez osobiste zgłoszenia w naszym sekretariacie.

Głównym celem rekrutacyjnym jest właściwe poznanie kandydata, jego osobowości, zainteresowań oraz szczegółowe zaplanowanie procesu edukacyjnego, na przykład zaplanowanie programu, rodzajów zajęć. Chcemy także, żeby kandydat poznał naszą szkołę, nauczycieli, panujące w niej zwyczaje, zasady i ofertę.

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), a także praca wstępna:

a) 50 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w internetowym systemie rekrutacji oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanym w internetowym systemie rekrutacji:

- 9 punktów – stopień celujący

- 7 punktów – stopień bardzo dobry

- 5 punktów – stopień dobry

- 3 punktów – stopień dostateczny

- 2 punkty – stopień dopuszczający

– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

7 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

5 punktów za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

2 punkty  za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

b) 100 punktów – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z języka polskiego wynik – 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

c) 50 punków – praca wstępna ucznia.

Praca wstępna ucznia, polega na krótkiej ok. 15 minutowej prezentacji dotyczącej zainteresowań uczniów przed 3 osobową komisją składającą się z grona nauczycielskiego. Przybiera różne formy, a tematyka jest dowolna od gier komputerowych poprzez hobby, swoje zainteresowania, talenty itd. Uczeń wybiera również sposób zaprezentowania się.

SYSTEM PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA KLASY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

SYSTEM PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA KLASY TEATRALNO-FILMOWEJ

SYSTEM PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA KLASY UNIWERSYTECKIEJ

 

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE

  1. podanie o przyjęcie do Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku
  2. kwestionariusz
  3. dwie fotografie
  4. odpis aktu urodzenia
  5. oryginał świadectwa ukończenia SP
  6. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu kompetencji.

Dokumenty te należy składać w sekretariacie szkoły.

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt