Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Zarządzenie dyrektora OLPI/LSP/OSSP/SPPI z 25.03.2020

Administrator

Zarządzenie dyrektora OLPI/LSP/OSSP/SPPI

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 • 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. W szczególności szkoła:

1) przekazuje uczniom przez nauczycieli  i opiekunów grup,  a przez tutorów rodzicom,  informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowej zmiany jej funkcjonowania;

2) współpraca nauczycieli z uczniami odbywa się zdalnie przy pomocy Moodle, Skype, ZOOM i tp. w oparciu o obowiązujący  tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności oraz realizacja podstaw programowych powinny uwzględniać :

 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz zmienianie form pracy nauczyciela z daną grupą uczniów, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia z uwzględnieniem spontanicznych sygnałów o przeciążeniu,
 4. d) ograniczenia i szczególne możliwości wynikające ze specyfiki prowadzonych zajęć i form pracy,
 5. e) otoczenie, we współpracy z zespołem pedagogiczno-psychologicznym , szczególną opieką uczniów mających przeszkody techniczne  lub przejawiających trudności psychiczne w uczeniu się w zmienionych warunkach.
 • 2. Monitorowanie pracy i postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach  przez bieżące zapisy w dzienniku elektronicznym.

1) nauczyciel  na początku  „zdalnej” lekcji  zapisuje w  e-dzienniku:

 1. a) temat lekcji zbliżony lub identyczny z tematem w podręczniku (zapisanie stron z podręcznika) lub na platformie Moodle np.:

Żywot człowieka poczciwego”. Praca z podręcznikiem strony 64-67./Praca z kartą pracy przesłaną przez wiadomości LIBRUS.

„Żywot człowieka poczciwego”. Praca na platformie Moodle.

 1. b) w rubryce obecności odnotowuje obecność jak podczas lekcji w  normalnym czasie,
 2. c) zadanie do wykonania, w taki sposób, aby uczeń wiedział, co robić w ciągu 40 minut, jak postępować i jak udokumentować swoją pracę. Uczeń odsyła zadane prace najlepiej na e-mail podany w zadaniach/temacie lub przez platformę Moodle,
 3. d) uczeń jest zobowiązany zapisywać datę dzienną, temat i zadania zarówno w zeszycie jak i w formie elektronicznej,
 4. e) w opcjach „zadania domowe” wpisuje się 1-3 polecenia, które ma wykonać uczeń w trakcie "zdalnej" lekcji, np.:

Przeczytaj informacje oraz tekst z podręcznika i wykonaj na ich podstawie zadania ze strony 66. Prześlij odpowiedzi do…...na adres: anna……Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   lub:

Obejrzyj film ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=zXOxW8VNHY4, a następnie napisz 12-15 zadań na temat: „Jakich porad udziela szlachcicowi Mikołaj Rej? Przedstaw je, scharakteryzuj ogólnie, a następnie oceń je”. Prześlij pracę do... na adres: anna……Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   lub:

Obejrzyj prezentację (https://www.edukator.pl/mikolaj-rej,presentation,c10e6774c94e817edbff073ec2f56573ce1d0e46.html ) i wykonaj notatkę (forma DOC, PDF itp.), wybierając najistotniejsze wiadomości. Prześlij ją do…..na adres: anna……Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   lub:

Wykonaj przesłaną przez e-dziennik karę pracy i prześlij ją do…..na adres: anna……Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Praca poprzez platformę Moodle – zaloguj się i postępuj zgodnie z wytycznym w twoim kursie.

2) Nauczyciel może też poprowadzić lekcję w czasie rzeczywistym (Moodle, Skype, ZOOM itp.), ale w e-dzienniku dokonuje również powyższego wpisu w temacie, np.:

Żywot człowieka poczciwego”. Praca poprzez łącze Moodle. Zamiennie praca z podręcznikiem strony 64-67.

a w „zadaniach domowych” polecenia na wypadek złego połączenia lub niemożności połączenia.

 • 3. W okresie obowiązujących ograniczeń odbywać się będzie raz w tygodniu E-Dyrektoriat w formie wideokonferencji z udziałem wszystkich nauczycieli oraz przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniów. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz zgłaszanie spostrzeżeń, zaleceń  i postulatów.
 • 4. Egzaminy dyplomowe w szkołach artystycznych, odbędą się wg następującego harmonogramu: 21 kwietnia  - oddanie dyplomów,  22 kwietnia  - rada pedagogiczna,  29 kwietnia – egzamin dyplomowy.

     Dyrektor

Piotr Bogdanowicz

Kategoria: