Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Badanie uzdolnień plastycznych - wyniki

Administrator

Badanie uzdolnień plastycznych - wyniki

WYNIKI

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu kompetencji z dnia 08.04.2019 oraz 13.04.2019,
aby stać się uczniem naszej szkoły, kandydat powinien:

- Dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły niezwłocznie po jego otrzymaniu.
- Wypełnić pełen kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie.
- Podpisać umowę ze szkołą w terminie do 30.04.2019, po tym terminie nie gwarantujemy miejsca i kandydaci z listy rezerwowej mogą ubiegać się o przyjęcie.

Kategoria: