Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Jak dokonać zmiany grupy na języku obcym w OLPI i LSP??

Administrator
Zmiana języka obcego (zarówno grupy zaawansowania na pierwszym języku obcym, jak i zmiana drugiego języka obcego - np. z niemieckiego na hiszpański) w OLPI i LSP następuje najpóźniej po pierwszym semestrze pierwszej klasy danej szkoły. 
W załącznikach poniżej przesyłamy zarówno graficzny obraz przebiegu takiej zmiany, jak i stosowny wzór podania do dyrektora. 
Przypominamy, że podania tego typu należy składać z kompletem podpisów najpóźniej 1 dzień przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną za pierwszy okres (semestr). 
Załączoną dokumentację opracował Zespół Nauczania Języków Obcych pod przewodnictwem pana Oskara Rożewicza.
 
 
Kategoria: