Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Rzeźba

Administrator

Pracownia Rzeźby nauczyciel prowadzący Tomasz Zabrocki

Odbywają się w niej zajęcia z przedmiotu rzeźba obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkół plastycznych. Realizowane są zadania z wyobraźni, ćwiczenia kompozycyjne, studia z natury

i projekty własne uczniów. Podstawową techniką jest modelowanie w glinie. Prace utrwalane są odlewami gipsowymi oraz wypałem w piecu ceramicznym. Możliwe jest realizacja prac w wybranych przez ucznia technikach i technologiach.

Celem kształcenia jest umiejętność kształtowania form przestrzennych w sposób rzeźbiarski ,zgodnie ze zdobytymi umiejętnościami manualnymi i nabytą wiedza na temat tej dziedziny sztuki. Pracownia otwarta jest w formie zajęć fakultatywnych dla  uczniów  szkół programów indywidualnych.

Pracownia Ceramiki nauczyciel prowadzący Tomasz Zabrocki

W pracowni ceramiki realizowane są w niej zajęcia ze specjalności artystycznej ceramika w ramach specjalizacji techniki rzeźbiarskie..Celem kształcenia jest nabycie przez uczniów umiejętności kształtowania form ceramicznych i zdobienia ich  oraz twórcze zastosowanie poznanych technologii.

Pracownia otwarta jest dla uczniów szkół programów indywidualnych w formie zajęć fakultatywnych.

 

Kategoria: