Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Kalendarz - archiwum

 LEGENDA:
Latające dni – zajęcia dydaktyczno wychowawcze poza szkołą

 

DATA

GODZ.

WYDARZENIA

ODPOWIEDZIALNY 

19. -25.08

23.08

 

Poprawkowe ustne egzaminy maturalne

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny

 

dr W. Chojnacki 

24-26.08


 

Sesja egzaminacyjna
egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

A. Adryjanek 

30.08.2011

 

Warsztaty integracyjne dla nowych uczniów

wychowawcy
i Psycholog i pedagog szkolny
 

30.08.2011

12.15-13.00

Języki obce
sprawdzian poziomu umiejętności nowych uczniów

A. Jaśniak, nauczyciele j. obcych

31.08.2011

9.00

RADA PEDAGOGICZNA; promocje po egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych

P. Bogdanowicz

01.09.2011 czwartek

10.00

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

30 rocznica zakończenia strajku sierpniowego 

zapisy do wychowawców na listy

zapoznanie z organizacją zajęć w dniu 2.09.

Ogłoszenie :
- VI edycji konkursu na pomoce dydaktyczne XXI wieku

- Konkursu Poetyckiego,

- Konkursu na Bajkę

- Akademii Fahrenheita

Komisarze konkursów 

1.09.2011
czwartek

11.00

Wybór wychowanków
wywieszenie list wychowawczych (dt nowych uczniów)

Wychowawcy 

 

 

I semestr 2.09.2011- 14.01.2012
82 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(z uwzględnieniem dni latających )

 

2.09.2011
piątek

8.15

Początek zajęć z wychowawcami
rozdzielenie loginów i zapoznanie uczniów z planem w e-dzienniku, uzupełnienie danych, adresów internetowych uczniów i rodziców itd.

Wychowawcy 

2.09.2011
piątek

11.00-12.00

Giełda fakultetów w auli
nauczyciele przy oddzielnych stolikach prezentują proponowane przez siebie fakultety, odpowiadają na pytania, potwierdzają podpisem na karcie wpis na fakultet

A. Adryjanek 

2.09.2011
piątek

12.00 – 13.00

Składanie wychowawcom wypełnionych kart indywidualnych; weryfikacja kompletności

Wychowawcy 

05.09.2011
poniedziałek

8.15

Początek lekcji wg tygodniowego rozkładu zajęć

A. Adryjanek 

14.09.2011
środa

17.00

Zebrania z Rodzicami wychowawców; wybory Rady Rodziców

Wychowawcy 

15 09 2011 czwartek

10.00

Dzień Sportu (stadion)

W. Sakłak 

16.09.2011
piątek

 

Wybory samorządów klasowych

T. Szejbut 

opiekun samorządu Wychowawcy 

19.09.2011
poniedziałek

 

Latający dzień
realizacja projektów zespołowych; zajęcia wg odrębnego planu

Wychowawcy 

19.-23. 09.2011
poniedziałek – piątek

 

PLENER MALARSKI OSSP i Liceum Plastycznego

WYCIECZKA SZKOLNA

A. Leszczyński

Wychowawcy 

29.09.2011 czwartek

9.00

Etap szkolny VII olimpiady matematycznej gimnazjalistów

P.Libura 

30.09.2011
piątek

11.45 – 12.15

Wybory Szkolnej Rady Uczniów
poprzedzone kampanią wyborczą od 16. do 29 .09.2011

T. Szejbut
opiekun samorządu 

1.10.2011
sobota

10.00

Święto Patrona Szkoły Festyn z okazji 11 rocznicy przyjęcia imienia wiceadmirała Józefa Unruga

– uroczyste ślubowanie nowych uczniów – zajęcia wg odrębnego planu

­ pokazy gimnastyczne na sali

- konkurs wiedzy o patronie

– odpracowanie 31 października

p.P.Bogdanowicz 

p. A. Adryjanek 

Rada Rodziców 

Stowarzyszenie
Edukacji b.GranicM.Wycinek

3.10.2011
poniedziałek

13.10 – 13.55

Apel
prezentacja projektów zespołowych po Dniu Latającym (apel zawsze po dniu z godziną wychowawczą)

Wychowawcy 

3.-7.10.2011
pon – pt

 

Tydzień Świadomości Dysleksji
gry i zabawy na zajęciach terapii pedagogicznej

Psycholog i pedagog szkolny 

11.10.2011
wtorek

 

Latający dzień
realizacja projektów zespołowych; zajęcia wg odrębnego planu

Wychowawcy 

14.10.2011
piątek

 

Dzień Edukacji Narodowej
dzień wolny; wycieczka nauczycieli

 

21.10.2011
piątek

 

Dzień tematyczny

Dr W. Chojnacki 

31.10.2011
poniedziałek

 

Dzień wolny
odpracowany dnia 1.10.2011

 

11.11.2011
piątek

 

Święto Niepodległości
ogłoszenie konkursu historycznego: Odzyskanie niepodległości i Powstanie Wielkopolskie

 

M.Wycinek 

16.11.2011
środa

14.0016.00 -18.00

Zebranie zespołów przedmiotowych
ocena realizacji programów nauczania w I okresie

Spotkanie z rodzicami
zebranie opinii rodziców o szkole

A.AdryjanekWszyscy nauczyciele

17.11.2011
czwartek

 

Latający dzień
realizacja projektów zespołowych; zajęcia wg odrębnego planu

Wychowawcy 

21.-26.11.2011 pon-pt

 

Ankiety
Zbieranie opinii uczniów o zajęciach dydaktycznych

SU 

28.11.2011 poniedziałek

113.0 – 12.00

Apel
Rocznica Bitwy pod Oliwą 28 listopada 1627 oraz Utworzenia Marynarki Wojennej RP 28 listopada 1918

M. Wycinek 

Stowarzyszenie
Edukacji bez Granic

30.11.2011
środa


14.30

Spotkanie szkoleniowe nauczycieli; podsumowanie ankiet

P. Bogdanowicz 

1.12.2011
czwartek

 

Światowy Dzień walki z AIDS
plakat

dr W. Chojnacki 

plastycy 

6.12.2011
wtorek

 

Mikołajki

SKlas 

grudzień

9.00

Próbny (pisemny) egzamin maturalny

dr W. Chojnacki 

14.12.2011
środa

 

Latający dzień
realizacja projektów zespołowych; zajęcia wg odrębnego planu

Wychowawcy 

19.12.2011 poniedziałek

do 15.00
godz. wychowawcza

Podanie do wiadomości uczniów przewidywanych ocen za I sem. oraz informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną ndst. lub brakiem klasyfikacji na półrocze (przez e-dziennik – ocena przewidywana)

A. Adryjanek 

22.12.2011
czwartek

12.00

Opłatek
przygotowują Grupy Wychowawcze - sala gimnastyczna

Wychowawcy/SU 

23.12.2011 – 02.01.2012

pt – pon

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

2.01.2012
poniedziałek

8.15

Początek zajęć po przerwie świątecznej

 

6.01.2012
piątek

 

Święto Trzech Króli
dzień wolny

 

 

9.01.2012
poniedziałek

 

Konkurs historyczny
Odzyskanie niepodległości i Powstanie Wielkopolskie

 

M. Wycinek 

20.01.2012
piątek

do 15.00

Ostateczny termin wystawiania ocen; koniec I semestru

A. Adryjanek 

25.01.2012
środa

14.30

RADA PEDAGOGICZNA
klasyfikacja półroczna

 

 

30.01-12.02.2012

 

Ferie zimowe 

 

 

DATA

GODZ.

WYDARZENIA

ODPOWIEDZIALNY 

30.01-03.02.2012
pon – Pt

 

Otwarte warsztaty plastyczne 

A. Leszczyński 

 

 

II Semestr 31.01. – 10.06.2012
85 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(z uwzględnieniem dni latających )

 

13.02.2012
poniedziałek

8.15

Początek zajęć dydaktycznych po feriach 

 

1.-2.03.2012
czwartek-piątek

12.00

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego (ustny)

Dr W. Chojnacki 

3.03.2012

9.00


11.00

Szkolny konkurs języka angielskiego/olimpiada Regent

Szkolny konkurs języka rosyjskiego/niemieckiego/francuskiego

A. Jaśniak 

5.03.2012
poniedziałek

12.00

Próbny egzamin maturalny z języka obcego (ustny)

Dr W. Chojnacki 

6.03.2012
wtorek

 

Plan rekrutacji na rok szkolny 2011/12 aktualizacja informacji dla kandydatów

 

A. Grodek 

09.03.2012
piątek

 

Latający Dzień
zajęcia wg odrębnego planu

Wychowawcy 

14.03.2012
środa

14.30 - 16.00

Spotkanie szkoleniowe nauczycieli

P. Bogdanowicz

14.03.2012
środa

16:00

Spotkanie Rodziców klas I i II gimnazjum i liceum z nauczycielami po I semestrze.

 

A. Adryjanek

16.03.2012
piątek

 

Poinformowanie rodziców uczniów klasy III liceum o zagrożeniu oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji końcoworocznej

wychowawcy 

12.-16.03.12

 

Dzień św. Patryka
Tydzień Języka Angielskiego

A. Jaśniak 

19.-23.03.12

 

Tydzień Frankofonii

A. Parzyńska 

24 03.2012
sobota

 

Dzień Otwarty
odpracowanie za 30.04.2012

A. Grodek 

26.-30.03.12

 

Tydzień Języka Rosyjskiego

T. Szejbut 

30.03.12
piątek

do 15.00

Informacja do rodziców o ocenach cząstkowych – nkl. Lub 1 w klasach niższych, podanie ocen przewidywanych – końcowych dla III klas OLPI, VI OSSP, IV LP

Ostateczny termin składania dyplomów w LP

A. Adryjanek, wychowawcy 

DATA

GODZ

WYDARZENIA

ODPOWIADA

21.08.2012

 

Poprawkowe ustne egzaminy maturalne
Poprawkowy pisemny egzamin maturalny

dr W. Chojnacki

27-29.08

 

Sesja egzaminacyjna-egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

p. A. Adryjanek

31.08.2012

9-19.

XVIII  Konferencja nauczycieli oraz warsztaty dydaktyczne.
Temat: wychowywanie przez uczenie, a może wychowanie dla uczenia się przez całe życie?

Piotr Bogdanowicz

30.08.2012

9-12.30

Warsztaty integracyjne dla nowych uczniów

wychowawcy
i Psycholog szkolny

30.08.2012

12.30-13.30

Języki obce - sprawdzian poziomu umiejętności nowych uczniów

p. A. Jaśniak
nauczyciele j.obcych

31.08.2012

9.00

 #  RADA PEDAGOGICZNA; promocje po egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych
(po zakończeniu R.P. porządkowanie pokoju nauczycielskiego, przygotowanie dokumentacji)

 Piotr Bogdanowicz

 03.09.2013 pon.

10.00

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
30 rocznica zakończenia strajku sierpniowego
zapisy do wychowawców na listy
zapoznanie z organizacją  zajęć w dniu 4.09.

Ogłoszenie : VII edycji konkursu na pomoce dydaktyczne XXI wieku,
Konkursu Poetyckiego,

 

 

 

Komisarze konkursów

3.09.2012

11:00:00

Wybór wychowanków – wywieszenie list wychowawczych – dt nowych uczniów

Wychowawcy

4.09.2012

8.15-9.15
9.25-11.00
11.00-12.00

12.15-13.00

Mała Matura „Mleko” część I
Mała Matura test część II
Mała Matura porównanie część III
Przygotowanie uczniów do giełdy  rozdzielenie loginów i zapoznanie z planami w e-dzienniku, uzupełnienie danych, adresów internetowych uczniów i rodziców i td.

 

 

13.00-14.00

Giełda fakultetów w auli; nauczyciele przy oddzielnych stolikach prezentują proponowane przez siebie fakultety, odpowiadają na pytania, potwierdzają podpisem na karcie wpis na fakultet

p. A. Adryjanek

 

14.00 – 14.30

Składanie wychowawcom wypełnionych kart indywidualnych; weryfikacja kompletności

Wychowawcy

17-23 Wrzesień

 

Wycieczka szkolna-dni latające

 

 

 

I semestr   3.09.2012- 8.02.2013;  dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(z uwzględnieniem dni  latających )

 

5.09.2012

8.15

Początek lekcji wg tygodniowego rozkładu

 

17-23.09.2012

 

PLENER MALARSKI OSSP i Liceum Plastycznego(bez gimnazjalistów)

p. A. Leszczyński

17-23.09.2012

 

Wycieczka szkolna-dni latające

Wychowawcy

26.09.2012

17.00

Zebrania z Rodzicami wychowawców; wybory Rady Rodziców

Wychowawcy

27.09.2012

Godz. wych.

Kolorowe kartki – wręczenie ostrzeżeń i pochwał (żółte i zielone kartki)

Wychowawcy

29.09.2012

 

Dzień sportu – odpracowujemy dzień 29.04.2013

W. Sakłak

Do 28.09.2012

 

Wybory samorządów klasowych

p. T. Szejbut
opiekun samorządu Wychowawcy

1.10.2012

12.15 

Apel : prezentacja projektów zespołowych po Dniu Latającym (apel zawsze po dniu z godziną  wychowawczą)

Wychowawcy

1-5.10.2012

Tydzień Świadomości Dysleksji – gry i zabawy na zajęciach terapii pedagogicznej

Psycholog i pedagog szkolny

2.10.2012. wtorek

Święto Patrona Szkoły 12 rocznicy przyjęcia imienia wiceadmirała Józefa Unruga
– uroczyste ślubowanie nowych uczniów

P.Bogdanowicz

8-9.10.2012

Dni Promocji Zdrowia

W.Chojnacki

11.10.2012

Wybory Szkolnej Rady Uczniów
poprzedzone kampanią wyborczą do 10.10.2012

p. T. Szejbut
opiekun samorządu

12.10.2012

piątek

Dzień tematyczny dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej.

nauczyciele

13.10.2012 sob

Baltikon – odpracowanie 2.11.2012

M. Wycinek

14.10.2012 nd

Dzień Edukacji Narodowej

18.10.2012

9.00

Etap szkolny VIII olimpiady matematycznej gimnazjalistów

P.Białek

23.10.
wt.

 

Latający dzień.

Wychowawcy

25.10 czwartek.

Godz. wych.

Kolorowe kartki – wręczenie ostrzeżeń i pochwał (żółte i zielone kartki)

Wychowawcy

25.10 czwartek.

 

Dzień tematyczny: wszystkie zajęcia realizowane zgodnie z całościową koncepcją

Dr W. Chojnacki

30.10.2012

13.10

Prezentacja projektów zespołowych po Dniu Latającym

Wychowawcy

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt