Historia zmian:

v.1.4:

 • dodano możliwość zaznaczenia całego dnia podczas usprawiedliwiania.

v.1.3:

 • dodano możliwość podglądu danych ucznia i rodziców ucznia przez wychowawce.

 


v.1.2:

 • dodano możliwość wystawiania ocen z zachowania przez wychowawców

v1.1:

 • w widoku przydzielania uczniów do grupy wychowawczej dodano możliwość sortowania według nazwiska ucznia, klasy lub wychowawcy
 • dodano komunikat potwierdzenia usunięcia ucznia z grupy wychowawczej
 • w widoku historii usprawiedliwień dodano strony (100 wierszy na stronę)
 • w widoku historii logowań dodano strony (20 wierszy na stronę)
 • dodano okno ładowania strony, kiedy dane są pobierane z serwera Librus
 • jeżeli pobieranie danych z serwera Librus nie powiodło się to wyswietla się odpowiedni komunikat a informacja o błędzie jest zapisywana do bazy danych.
 • poprawiono bezpieczeństwo w systemie
 • inne drobne poprawki

v1.0:

 • wychowawca może usuwać i dodawać uczniów do swojej grupy wychowawczej (dodawanie uczniów wymaga potwierdzenia);
 • wychowawca może wpisywać usprawiedliwienia, nieobecności, spóźnienia i zwolnienia dla ucznia z jego grupy;
 • system automatycznie zapisuje wykonane operacje w dzienniku Librus oraz w bazie danych aby w przyszłości można byłoby zobaczyć historię usprawiedliwień;
 • wychowawca może zmienić swoje hasło oraz email w ustawieniach;
 • dziennik logowań wychowawcy do systemu.