Strefa rodzica

Spis treści

Plan lekcji

  Harmonogram dni latających

  1-3.09.2022 (czwartek – sobota) – wyjazd integracyjny
  3.10.2022 (poniedziałek)
  16.11.2022 (środa)
  13.12.2022 (wtorek)
  7.02.2022 (wtorek)
  8.03.2022 (środa)
  4-5.05.2022 oraz 8.05.2022 (czwartek-piątek oraz poniedziałek)

  Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami (wywiadówek)

  28.09.2022 (środa) – wywiadówka ze spotkaniem z opiekunem grupy wych.
  4.01.2023 (środa) – wywiadówka: konsultacje z nauczycielami (bez spotkania z opiekunem grupy wych.)
  29.03.2023 (środa) – wywiadówka ze spotkaniem z opiekunem grupy wych.
  24.05.2023 (środa) – wywiadówka: konsultacje z nauczycielami (bez spotkania z opiekunem grupy wych.)

  Godzina spotkania zostanie Państwu przesłana przez opiekuna grupy/tutora na tydzień przed terminem spotkania.

  Kalendarze

  Kalendarz roczny (ogólny) – dni nauki

  Statut oraz inne dokumenty wewnątrzszkolne

   Podręczniki

    Czesne

     Numery kont bankowych (Santander Consumer Bank S.A.):
     OLPI: 08 1500 2051 1220 5051 3252 0000
     LSP: 45 1500 2051 1220 5051 2499 0000

     Zarządzenia dyrektora

      Inne