REGULAMIN PORZĄDKOWY

Administrator

Regulamin wewnętrzny OLPI/LSP na czas pandemii COVID-19.

 • Pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice nie mogą wchodzić do szkoły jeżeli:
 • odczuwają czasowe zaburzenia smaku lub węchu,
 • mają objawy przeziębienia lub grypy,
 • pomiar temperatury ciała wskazuje gorączkę od 37,5oC w górę.
 • Rodzice uczniów wykazujących wieczorem lub rano przed wyjściem do szkoły wymienione objawy powinni stanowczo zatrzymać dziecko w domu i przeprowadzić konsultacje lekarskie.
 • Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji.

Najczęściej występujące objawy:

gorączka

suchy kaszel

zmęczenie

Rzadziej występujące objawy:

ból  mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

 • Do budynku szkoły nikt nie wchodzi bez maski lub przyłbicy oraz kontroli stanu fizycznego i temperatury przeprowadzanych przez pracowników szkoły. W przypadku stwierdzenia objawów choroby w toku zajęć uczeń będzie kierowany do izolatki a rodzice proszeni  o bezzwłoczne odebranie dziecka  z podejrzeniem zachorowania.
 • W przypadku alergii, chorób przewlekłych i tp. wymagane jest posiadanie przy wejściu do szkoły odpowiedniego świadectwa lekarskiego aby mając objawy choroby wejść do pomieszczeń szkoły.
 • Uczniowie spóźnieni mogą po rozpoczęciu lekcji przebywać w holu szkoły na parterze lub, po oddaniu okrycia do szatni, założeniu maski oraz odkażeniu dłoni , w szkolnej auli.
 • W budynku szkoły pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice zasłaniają nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz systematycznie dezynfekują dłonie.
 • Okrycia wierzchnie są oddawane pracownikowi obsługującemu szatnię w przygotowanych imiennych (oznaczonych) workach plastikowych z taśmami umożliwiającymi zawiązanie.
 • W celu ograniczenia liczby uczniów przebywających w klasach i na korytarzach szkoły wprowadza się od dnia 4 września do odwołania naprzemienne nauczanie w cyklu tygodniowym  połowy uczniów każdej klasy  w szkole a drugiej połowy zdalnie przez  Internet. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dla obu części klasy, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 • W sali lekcyjnej po zajęciu miejsca nauczyciel oraz uczeń może zdjąć maskę. W celu ograniczenia kontaktów uczeń jest zobowiązany posiadać osobisty zestaw potrzebnych przyborów do pracy podczas lekcji. Zakazuje się wymiany , pożyczania długopisów i tp. od kolegów i koleżanek.
 • Zajęcia każdej grupy uczniów (klasy, oddziału) odbywają się stale w stałej sali. Zmiany sali będą wymagały zajęcia artystyczne, komputerowe, sportowe, języki obce oraz rozszerzenia. W trakcie przerw między lekcjami uczniowie pozostają w klasie w celu ograniczenia kontaktów z uczniami z innych klas i obowiązkowo wietrzą salę.  Nie ma możliwości wspólnego przygotowywania posiłków  oraz napojów. Indywidualne wychodzenie  do toalety jest możliwe także w trakcie lekcji po uzyskaniu akceptacji nauczyciela. Zajęcia sportowe oraz „Latające Dni” odbywają się w plenerze poza budynkiem szkoły.
 • Stoliki uczniowskie są dezynfekowane przez uczniów po zakończeniu każdej lekcji. Stolik, biurko nauczyciela oraz przybory do użytku przez innych nauczycieli są dezynfekowane po każdych zajęciach i pozostawiane w oznaczonym miejscu.
 • W trakcie długiej przerwy jest możliwość opuszczenia budynku szkoły w celach rekreacyjnych a także konsumpcji posiłków.
 • Zmniejszenie liczby uczniów na korytarzach przed rozpoczęciem lekcji, podczas przerw i przy opuszczaniu szkoły ułatwia zachowanie dystansu społecznego i  ogranicza zakażenia,  ale nie zwalnia z obowiązku  zachowania 1,5 m. odległości w trakcie rozmowy.
 1. Uczniowie przychodzący do szkoły na zajęcia praktyczne podczas nauki zdalnej muszą zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje ich zakładanie maski, dezynfekcja rąk. Korzystają z sal wskazanych przez nauczycieli, ozonowanych i wietrzonych. Podporządkowują się ustalonym przez nauczyciela zasadom, służącym zachowaniu bezpieczeństwa.

                                                                                                                            Gdańsk – Oliwa , 7 grudnia 2020 roku

 

Kategoria: