Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Dyplomy

Administrator

Liceum Plastyczne jest szkołą artystyczną kształcącą uczniów w zawodzie plastyk. Uczeń uzyskuje tytuł zawodowy plastyk po pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym.

Zawód plastyk w naszej szkole można uzyskać w ramach następujących specjalizacji:

Animacja Filmowa,

Fotografia Artystyczna,

Realizacja Obrazu Filmowego

Realizacje Intermedialne,

Ceramika Artystyczna,

Techniki Rzeźbiarskie,

Projektowanie Graficzne,

Techniki Druku Artystycznego,

Tradycyjne Techniki Malarskie i Pozłotnicze,

Mural.

W szkole plastycznej egzamin dyplomowy:

1) w części praktycznej polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy;

2) w części teoretycznej z historii sztuki obejmuje:

  1. a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki,
  2. b) prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych,
  3. c) wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji.
  4. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 44zn ust. 5 ustawy, zwanej dalej „komisją dyplomową”, może dopuścić udział publiczności w części praktycznej.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące egzaminu teoretycznego z historii sztuki. (tu załącznik)

Kategoria: