Wywiadówka 24 maja 2023 (środa)

Serdecznie zapraszamy na nadchodzącą wywiadówkę!
Podczas wywiadówki będą mieli Państwo okazję do spotkania się i porozmawiania z wybranymi przez siebie nauczycielami; nie planujemy tym razem spotkania ogólnego z opiekunem grupy wychowawczej.
Lista sal, w których dyżurować będą w czasie wywiadówki nauczyciele, jest dostępna poniżej.
Będzie ona również rozwieszona w kilku miejscach w szkole w dniu spotkania.

Plan spotkania:

16:30 – 16:45 Spotkanie ogólne rodziców w szkolnej auli
16:45 – 18:30
Konsultacje indywidualne z nauczycielami / tutorami
18:30 – 19:30 Spotkanie Rady Rodziców

Zapraszamy!