6 września, 2023

Day

06
wrz

PZU EDUKACJA – oferta nieobowiązkowego ubezpieczenia

Nasza szkoła otrzymała ofertę preferencyjnego ubezpieczenia dla uczniów (nieobowiązkowego) – przesyłamy ją poniżej do samodzielnego zapoznania się i ewentualnego zawarcia stosownej umowy. ——- „PZU EDUKACJA Ubezpieczenie na każdą przygodę…. Przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja. ●   Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 30 000 zł, składka roczna 55 zł●   Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 50 000 zł, składka roczna 91...
06
wrz

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z programu rządowego „Wyprawka szkolna” na rok 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1588/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 04 września 2023r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023r.  –  08 września 2023 r. mija termin składania wniosków “wyprawki szkolnej”.  Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) składa rodzic/opiekun...