Przyjazna szkoła

Wychowanie w duchu tolerancji, życzliwości i akceptacji

Każdy z nas stara się akceptować innych takimi, jakimi są, niezależnie od ich poglądów, orientacji seksualnej czy religii. A jeśli jesteś dyslektykiem, to możesz liczyć na naszą życzliwość i pomoc w przezwyciężaniu trudności.

Wykwalifikowana kadra

Nauczanie przez specjalistów
i pasjonatów edukacji

Wśród kadry naszej szkoły znajdziesz specjalistów i nieskrępowanych pasjonatów edukacji. Nasi nauczyciele niejednokrotnie osiągają sukcesy zawodowe oraz mogą pochwalić się stopniami naukowymi.

Rozwój osobisty

Wzmacnianie swoich talentów
i zainteresowań

Będąc naszym uczniem możesz rozwijać swoje pasje, marzenia i talenty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dowolnie dobierać przedmioty rozszerzone, uczyć się różnych języków obcych czy uczęszczać na dodatkowe fakultety.